Muren vid länsresidenset som beredskapsarbete.

Byggnadsstyrelsen förklarar sig i yttrande till k. m:t intet annat ha att erinra beträffande ifrågasatt uppförande av mur vid länsresidenset i Visby såsom statligt beredskapsarbete, än att den tall 3,300 kr. beräknade kostnadssumman bör ökas med 300 kr. för täckande av kostnader förig rivning och bortfpring av det nuvarande träplanket och för oförutsedda utgifter. För egen del finner styrelsen det önskvärt, att den föreslagna stenmuren kommer till utförande. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Augusti 1934
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *