MILITÄR KAMRATFEST PÅ GOTLAND.

Värnpliktiga, som 1909 fullgjorde gin militärutbildning vid K ungl. Gotlands infanteriregemente, ha beslutat att fira 25-årsminnet härav med en enkel kamratfest på Visborgs slätt den 2 nästkommande september.
Till denna kamratfest inbjudes all personal, som tillhört eller tillhör I. 27, och nuvarande I. 18 (officerare, underofficerare, underbefäl och värnpliktiga av alla årsklasser, vilka fullgjort sin fredsutbildning vid nämnda truppförband).
Vid festen kommer, om anslutning därtill vinnes, en kamratförening att bildas.
Den, som önskar deltaga i festen, skall därom göra anmälan senast den 10 augusti till KAMRATFESTKOMMITTÉN, adress Visborgs slätt.
Anmälan, som är bindande, skall upptaga värnpliktsnummer, namn, nuvarande yrke eller titel, det kompani anmälaren tillhörde samt postadress . Vidare skall anmälas om frukostmål (pris omkring 1 :— kr.), middagsmål (pris omkring 2:— kr.) och Inkvartering natten den 2-3 september (pris omkring 1:— kr) önskas.
Sedan anmälan ingått tillställes vederbörande per postförskott ett kort, som gäller som inträdeskart till den eller de önskade måltiderna och tio inkvartering, om sådan begärts. Vidare erhålles vid kortets uppvisande nedsatt pris på ångbåtsbiljett tlil Visby från Stockholm, Nynäshamn eller Kalmar och åter. Priserna bliva från Stockholm direkt eller över Nynäshamn: I kl. 16,20 kr., och II kl. 12,30 kr. enkel tur samt III kl. 10,60 kr. tur och retur; från Kalmar: I kl. 16 kr. och II kl. 11,25 kr. enkel tur samt III kl. 9,50 kr. tur och retur.
Båt avgår från Stockholm (Blasieholmen) den 1 sept. kl. 15,00, från Nynäshamn alla dagar och från Kalmar den 31 au.
Klädsel: Uniform (daglig dräkt) eller kavajkostym eller sportdräkt.
Kommitterade.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *