Landsbygden. När.

NÄR, 30 juli.
Från juniorlägrets femte dag, lördagen, kan antecknas följande: Morgonbönen leddes av pred. Em Olsson, som läste 1 Mos. 28: 16-19 och talade några ord i anslutning till texten. Kl. 10 fortsatte lägerchefen med sitt bibelstudium, »Segervinnare». Förmiddagens juniarmöte fick präglen av en s. k. missionsstund, och vid vilken Yngve Paulin, Hejde, läste några verser ur Rom. 15. Vidare förekom solosång duett, dialog, samt ett anförande av s kr. Vestman över Ev Fost, stiftelseans början och utveckling både i inre och yttre mission, varefter lärarinnan Ester Nilsson, Väte avslöt med några verser ur Upp. 7: 9-1. Eftermiddagens förhandlingar toga sin början redan kl. 3. Kyrkoherde Thulin, Kräklingbo, höll så ett givande föredrag över ämnet: »Ljuset». Kl. 4 följde så sekr. Vestmans sista avdelning av bibelstudium »Segervinnare». Kl. 7 var nattvardsgudstjänst utsatt i kyrkan, som började med en psalmvers, varefter sekr. Vestman höll en god predikan från predikstolen, varefter kyrkoherde Thulin höll skriftetalet. Gripande och vacker var den syn då skara efter skara tågade fram till detdukade nattvardsbordet. Vid denna medverkade liven pastor loci, pastor Enwall. Stunden avsläts med en psalmvers. Denna stilla stund kommer säkert sent att glömmas av dem, som fingo vara med i den gamla helgedomen.
Söndagen, denn Sista dagen i högtiden, tog sin början med högmässa i Nära kyrka med predikan av pastor Enwall. samt sång av ungdomarna, som deltagit i lägret. Klockan 11,30 vidtog så möte i tältet med kortare anföranden av pred. Otto Nilsson men ämnet: »Det levande vattnet», och satadsmissionär Evert Larsson över Joh. 1: 51. Stunden avslöts av sekr. Vestman. Efter intagen middag i matsalen (missionshuset) vidtog så efter middagens stora möte, som började med en unison sång till hornmusik, utförd av Stånga D. U. F:s hornorkester under ledning av herr Seth Jakobsson. Förste talare var pred. Em. Olsson, som talade med text ur Rom. 8: 31-32, juniorsekreterare Emil Vestman hade till ämne: »Konung Nebukanesers dröm», Dan. 2: 8 och därefter hölls kaffepaus, Andra avdelningen börjades av pred. Karl Nordfeldt Visby som gjorde några kortare erinringar. Så höllos kortare anföranden av pred. J. G. Vestin, sekr. Emil Vestman och pred. Knut Hedman. Så avslöts det offentliga mötet av församlingens t. f. pastor. pastor Enwall. Sist sjöngs en psalm till ornmusik. Orkestern medverkade för övrigt flitigt under eftermiddagens lopp och är värd ett erkännande därför.
Efter det offentliga mötets slut samlades lägerdeltarna till en mera enskild avslutningsstund då några frågor först besvarades av lägerledaren varter några svar, på frågorna, »vilket som deltagarna tyckte varit bäst, och vad som möjligen kunnat vara bättre under lägret», upplasted. Så lämnades några minnesord. Denna stund avslöts med bönemöte.
Så äro dessa dagar till ända och ett gott och ljust minne återstår, må vi som fått vaga med kunna omsätta i livet det vi under dessa dagar fått mottaga. Så får också erfarenheten å alla deltagarnas vägnar framföra ett av hjärtat gående tack till alla och en var, som ha styrt, att allt gått så val i lås. Till alla och en var ett hjärtligt tack, lagen nämd och ingen glömd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Augusti 1934
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *