Landsbygden. Linde.

LINDE 6 aug.
Gotl blåbandsförbunds »sommarting» hölls här i går eftermiddag på den sedvanliga platsen å Lindeberget. Trots de hotande molnen hade en ansenlig skara, som i runt tal torde kunna uppskattas till 500 personer, samlats till mötesplatsen. Mötet inleddes av förbundsordt., landstingsman Aug. Jakobsson, Havdhem, med ett kort hälsningstal. Sedan en orkester, sammansatt av Linde- och Dalströmska stråkorkestrarna, spelat några musikstycken läste pastor J. Reinhagen en av dagens bibeltexter och ledde i bön. Kyrkoherde Sjöberg, Klintehamn, höll ett högstämt religiöst föredrag över ämnet »korsets tecken». Redaktör Cederblad, Visby, höll därefter ett delvis humoristiskt tal över ämnet »livsglädje». Mellan föredragen utförde orkestern flera musikstycken under hr Dalströms skick liga ledning, vilka livligt senterades av publiken. Mötet avslöts av pastor Häggström, Burgsvik, med bör och välsignelsen.
De flesta deltagarna samlades åter i J. Niklassons, Odvalls, trädgård, där Linde blåbandsförening anordnat kaffeservering. En mindre kvartett bland musikanterna — även denna leddes av hr Dalström — förhöjde här stämningen med några väl framförda sångnummer.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1934
N:r 182.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *