Landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO. 31 juli.
En anslående högtidlighet ägde rum i söndags på Kräklingbo kyrkogård, då stoftet efter framlidne lektor Albert Gardell i Karlstad gravsattes. Efter ps. ”501: 1-2 spelades Händels Largo för violin och orgel, varefter kyrkoherde C. J. Björkander häll ett kort minnestal och framhäll den avlidnes rika personlighet och hans varma kärlek till fädernebygden, dit hans urna nu farts efter eldbegängelsen. En släkting, kantor Per-Inge Enwall, slang därefter »O du som ser» av Hammarskjöld, varefter den högtidliga akten avslutades med ps. 484: 4. Under det Aases död spelados på fiol och orgel utbars urnan, och samtliga närvarande reste till Kräklingbo prästgård, där gravsättningen försiggick. Vid graven talade f. landstingsmannen Hi. Johansson, Tings, och kantor K. A. Hall i Kräklingbo. Folkskollärare Alb. Gardell frambar till sist makans, moderns och syskonens tack.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *