Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 17 aug.
Till den sista vilan vigdes i går härstädes socknens äldsta församlingsmedlem, förre hemmansägaren Olof Kahlström, Medebys. Kahlström, som till för ett år sedan varit begåvad med en god hälsa, råkade då ut för ett benbrott och har sedan dess vårdats på Mariahemmet i Visby. Hans goda minne har aldrig svikit honom och han har till det sista med stort intresse tagit del av dagshändelserna. Han var vid sin bortgång 93 år gammal och sörjes närmast i hemmet av släktingars barn, som övertagit gården.
En stor blomstervän var »farbror Kahlström» och i hans vackra trädgård, som alltid varit en av traktens sevärdheter, ha flera sällsynta in- och utländska blommor och växter funnits och han satte sin ära i att ha den väl vårdad och ansad. Varie dag, utom vintern, gick den gamle veteranen och pysslade om sina kära växter. Blommor och djur älskade han mycket. I sin krafts dagar har Kahlström varit ledamot av kyrko- och skolrådet.
Gravsättningen ägde rum i måndags, då hans stoft anlände från Visby. Till jordfästningen i går hade infunnit sig en stor del släkt och grannar. På halv stång vajade flaggorna utmed vägen, där bilarna åkte fram.
Sorgeakten inleddes med sv. ps. 452, 1 vers, varefter kyrkoherde Björkquist framträdde till graven och höll en gripande betraktelse över Hebr. 13 kap. 3 vers. Därpå förrättades jordfästningen, vilken avslöts med läsandet av den vackra nya psalmen: »En dalande dag, en flyktig stund är människans levnad i tiden».
Den sista hyliningen i blommor och kransar ägnades nu den gamle »blomsterkungens» minne under det klockorna ringde till evig vila och ro.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *