Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 27 aug.
I missionshuset härstädes hölls i går ett s. k. sommarmöte. Sv. ps. 268 sjöngs unisont varefter pred. K. Nordfeldt höll ett uppbyggligt anförande med ledning av dagens evangelietes kand, R. Thomsson höll så en väckande och manande predikan över Hosoes 14 kap. Efter kefferast sjöng kand. Thomsson ett par solonummer, varefter kyrkovärd G. Pettersson i gripande allvarsord som avslutning talade över några verser i Matt. 16 kap. Till sgist lästes Välsignelsen och den uppbyggliga festen avslöts med den vackra lovpsalmen 189. Behållningen av festen tillfaller Evang. Fosterlandsstiftelsens Gallamission, Afrika.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Augusti 1934
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *