Landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO, 1 aug.
Det egen dom liga fenomenet med fullt utvecklade paran och blom på samma tråd kan man få se i en trädgård här i socknen. Sorterna äno Clapps Favorit och Williams. Vad månde bliva av dessa träd, kan man med skäl fråga.
Skörden av råg och ärter pågår nu som bäst fär inom socknen. Vad an år resultatet för rag blir det olika men för det mesta troligen något svagt, ty axen äro till stor del dåligt matade, beroende på otjänlig väderlek, regn och frost, i blomningen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Augusti 1934
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *