Landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO, 1 aug.
En högtidlig begravning ägde rum här går, då f. folkskolläraren N. A. Olsson fördes till den sista vilan.
Sedan gästerna samlats i den avlidnes bean vid Lunds och kaffe serverats, fylkade man sig vid båren, där läraren h. Dalström tolkade den avlfidnes livsgärning Efter, avsjungande av en psalmvyers, fördes stoftet till den en halv mil från Orden belägna kyrkan. Överallt i bygden svajade flaggorna på halv stång.
På kyrkogården bildade skolbarnen häck med sänkta flaggor i händerna. Sedan kistan framburits i koret, sjöng Dalströmska kvartetten »Integer vitae», och »Över skogen, över sjön», Officianten, pastor F. Terneus, talade varmhjärtat om ohn dödes verksamhet som lärare och komniunman, varefter jordfästningen förrättades. Härefter följde begravningsmässan med pastm Terneus som liturg. Skolbarnen sjöngo »Jag vet en port, som öppen står». Så avslöts högtidliga akten med Händels Largo, för violin cello och kyrkorgel, spelat äv lärarna E. Dalström, Karl Lindström och Valter Karlsson.
Vid graven talade prosten O. Jakobsson A kyrko- och skolrådens vägnar samt lärare V. Karlsson samt kretsföreningens representant. Till sist framförde den dödes broder, f. läraren A. Verner, de anhörigas tack för den storartade hedersbevisning, som Agnats den avlidne. En riklig blomstergärd nedlades vid graven.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *