Landsbygden. Fleringe.

FLERINGE, 18 aug.
Dödsbud Klockan i vårt gamla tempel lät idag sin dova klang ljuda över nejden som ett bevis på att liemannen åter gjort en skörd, denna gång f. d. hemmansäg. och kyrkovärden Petter Vetterlund, Medebys. Det oväntade dödsbudet har väckt sorg och förstämning över hela bygden. Med Vetterlunds bortgång har en god, glad och uppskattad man gått ur tiden. Inom sockrten har den bortgångne innehaft många förtroendeuppdrag, såsom kommunalnämdens, pensionsnämdens och valnämdens ordf., ordf. i skogsvårdskommittén, m. fl., vilka poster han efter hand avsagt sig på grund av tilltagande ålder. Den så hastigt bortgångne var vid sin död något över 71 år gammal. Närmast sörjande äro hustru, barn och barnbarns barn, syskon — vilka vistas i Amerika — samt övrig släkt och en stor vänkrets.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Augusti 1934
N:r 188.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *