Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 14 aug.
Ett ståtligt bröllop firades i lördags den 11 dennes emellan hr Herbert Olsson, Verkegårds, och fröken Astrid Broman, dotter till lantbr. Aug. Broman och hans maka Ester Broman. f. Verkelin. Vigseln förrättades i Fårö kyrka av kyrkoherde Ehrenström, varefter gästerna samlades i bröllopsgården, där festligheterna pågingo till 1-tiden på natten. En stor skara ungdom hade samlats för att »se brud». Med spelmannen i täten gjorde brudföljet de sedvanliga ronderna kring brudstången under det att hurraropen ljödo och raketerna stego mot höjden. Under mellantiderna vankades riklig förplägnad. Som bruttöverska fungerade fru Ljungholm från Stockholm och som bruttbonde folkskollärare Herlitz, varjämte brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: Anna Broman—Verner Olsson, Maria Broman—Erik Broman, Ellen Broman—Birger Broman, Edla Broman—Knut Normån, Astrid Olsson—Bernhard Olsson, Hinar Nilsson—Alfhild Karlström.
Hjärtligt tack till värdfolket!

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Augusti 1934
N:r 188.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *