Kungörelse.

Med anledning av vederbörligt förordnande för undertecknad att verkställa förrättning ensittarelagen för inlösen av de av nedannämnda personer inom Gotlands län innehavda områden, hava sammanträde för förrättningarnas handläggning utsatts att hållag:
måndagen iden 27 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden. Olivia Olsson, Nystugu i Hellvi, beträffande område å Nystugu 116 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Aktiebolaget Gotlands Kalkverk;
tisdagen den 28 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden Ellen Andersson, Vivlinge i Hellvi, beträffande område å Vivlings 131 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Aktiebolaget Gotlands Kalkverk;
onsdagen den 29 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden Anna Rosvall, Vivlinge i Hellvi, beträffande område å Vivlinga 142 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Gotlands
läns landsting;
torsdagen den 30 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden Erik Johansson, Vivlings i Hellvi, beträffande område å Vivlings 142 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Gotlands läns landsting;
fredagen den 31 augusti 1934 kl. 10 hos sökanden John F. Nyberg, Vivlings i Hellvi, beträffande område å Vivlings 142 i Hellvi socken, vilken fastighet äges av Gotlands läns landsting;
fredagen den 7 september 1934 kl. 10 hos sökanden Karl Hugo Andersson, Ducker i Bunge, beträffande område å Ducker 14 i Bunge socken, vilken fastighet äges av Karl Dahlström och hans hustru Maria Dahlström.
De, vilkas rätt är beroende av förrättningarna, äga att vid nämnda sammanträden tillstädeskomma och bevaka sin rätt.
Det åligger vederbörande sakägare att vid sammanträden förete tillgängliga åtkomsthandlingar, handlingar rörande servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående jord, som beröres av förrättningarna.
Visby den 1 augusti 1934.
Å tjänstens vägnar:
Sigurd E. Campbell
Distriktslantmätare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1934
N:r 184.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *