Kräklingbo mejeri

hade i går extra bolagsstämma, varvid ett par vid ordinarie bolagsstämman beslutade stadgeändringar konfirmerades. Vidare beslöts att till stävjande av margarinkonsumtionen införa en avgiftsplikt av 2 öre pr liter levererad mjölk för de mejeriets leverantörer, som befinnas använda margarin. Böterna avdragas vid månadslikviderna och fördelas med lika delar på mejeriet och anmälaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *