Korsbetningen en sensation för vetenskapen.

Den vetenskapliga bearbetningen av de för forskningen oerhört värdefulla fynd av rustningar och krigarskelett m. m., som gjordes i massgravarna vid Korsbetningen på Gotland under den senaste, av antikvarien Bengt Thordeman ladda utgrävningen, är nu i det närmaste avslutad, och rapport kommer med det snaraste att avges till Statens historiska museum.
De nu konserverade rustningarna utgöra, omtalar dr Thordeman, den felande länken mellan den tidigare medeltidens ringbrynjor och nyare tidens riddarerustningar och visa, hur man genom att förstärka brynjorna med järnplåtar och sedan sammanfoga dessa till större enheter så småningom kom fram till de smidda, hela rustningarna. Av särskilt intresse är också att en av dem är av asiatiskt ursprung, gjord efter en av avarerna — ett asiatiskt erövrarsfolk före hunnerna — medförd rustning, och företer stora likheter med de ännu bevarade japanska samurajrustningarna. Den är mycket märklig, sammansatt av en mängd små plåtar, sins emellan förbundna med lädersnören. De nu slutförda arbetena betyda, att man blivit färdig med den enda vetenskapliga bearbetningen av denna rustningstyp i världen, och ha ett vetenskapligt intresse, varom lekmannen knappast kan göra sig en föreställning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *