Konstutställningen på D.B. V:s Paviljong

har i sommar kunnat glädja sig åt allmänhetens livliga intresse, som tagit sig uttryck icke endast i beundran utan också i köplust. De båda konstnärinnorna, fru Astrid Almlöf. och fröken Anna Almqvist, äro ju välbekanta för Visbypubliken sedan i , fjol, då de också hade en del dukar utställda nere på Paviljongen. Fröken Almqvist är ju finländska och presenterar en del dukar från Finland, bl. a. Åbo, men eljest ha båda damerna fångat vackra Visbymotiv, senast denna sommar. Resultatet av sommarens arbete kan också betraktas på Paviljongens väggar — konstutställningen hålles öppen varje dag säsongen ut och vi rekommendera våra läsare ta en titt på dukarna, av vilka särskilt några — ingen nämnd och ingen glömd — återgiva väl valda och konstnärligt delikat återgivna motiv från vår sommarstad.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 Augusti 1934
N:r 181.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *