Klintehamn.

Den 31 aug.
Högre folkskolan.
Höstterminen vid härvarande högre frikskola Så går sin början med upprop
kl. 12. Därvid inskrevos som nybörjare i första klassen 18 elever. Av dessa äro
8 från Klinte och 10 från andra socknar.

Folkskolan.
Höstterminen vid folkskolan å Klintehamn tager sin början morgon lördag den 1 september kr. 9.

Fotbollsmatch.
Sistlidne söndag ägde en fotbollsmatsch rum å idrottsplanen. härstädes. Den var ej, av det alltför vanliga slaget. Den spelades mellan Klinte kvinnliga gymnaster och »Klinte gubblag». En det av »gubbarna» voro ej just några lättviktare. Tävlingen hade lockat mellan 2- och 300 åskådare, som med hörbart intresse följde den ofta nog så skarpa striden. Flickorna avgingo med seger med 3 mot 0. Syftet med den sålunda anordnade tävlingen var att hopbringa de medel, som äro behövliga för drivande av frivillig gymnastik under stundande vinter.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *