Klintehamn.

Den 22 aug.
Förberedande valmöte.
Med anledning av här föreliggande kommunalfullmäktigeval hölls i går möte med för saken intresserade i biograflokalen. Sammankomsten öppmades med ett hälsningstal av herr P. S. Lindstedt, vari mötets mening klargjordes. Till ordförande för dagen utsågs herr L. Sahlsten.
Efter en stunds ventilering av frågan, varvid en rad talare hade ordet, beslöts tillsättandet av en kommitté, som fick i uppdrag upprätta förslag till samlingslista till de för föreliggande valen. Då detta bivit färdigt, hålles åter möte för att ev. fastställa densamma.

Bröllop
firades sistlidne lördag, den 18 dennes, vid Hunninge i Klinte då fröken Emmy Hansson, dotter till lantbr. Edv. Hansson, Hunninge, och hans maka, född Melin, sammanvigdes med hr Henry Pettersson, Alstäde i Fröjel.
Vigseln förrättades kl. 4 e. m. i den sköna sockenhelgedomen, där de båda kontrahenterna med resp. följen möttes, sedan de inbjudna bröllopsgästerna samlats i de bådas föräldrahem. Vigselförrättare var kyrkoherde Gustaf Sjöberg, brudens konfirmationslärare, vilken efter den rituella akten riktade några allvarsmättade ord till de nygifta, önskande dem lycka och välsignelse under gemensamma levnadsdagar.
Från kyrkan ställdes färden i ett 15-tal bilar till bröllopsgården, Hunninge, där en animerad fest vidtog, varande fram på småtimmarna. Tal. höllos av såväl bruttbonde som övriga deltagare, leven utbringades och lyckönskningar framburos både muntligt och telegrafiskt, och dessemellan gjorde värdfolket lyckade ansträngningar att förhöla stämningen, vilken också hela tiden var den bästa möjliga.
När augustikvällens skymning bredde sig över Hunninge-nejden samlades de skådelystnas hundrahövdade skara för att se brud och. deras hurrarop och skottsalvor formade sig till en vacker hyllning för brudparet, när detta med uppvaktning och spelmännen i teten gjorde sin ronder kring ungmansstångon; samtidigt avbrändes även ett ståtligt fyrverkeri till brudparets ära.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Augusti 1934
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *