Klintehamn.

Den 20 aug.
Vigsel
ägde sistlidne lördag rum i härvarande kyrka mellan fröken Emmy Hansson, dotter till lantbrukaren E. Hansson, Hunninge, och hans maka, och lantbrukaren Henry Pettersson från Fröjel. Vigselförrättare vår kyrkoherde G. Sjöberg. Brudparet, uppvaktades av 12 par. tärnor och marskalkar. Som bruttöverska fungerade fru Melin, Lojsta, och som brutbonde hr Laurentus Larsson från Fröjel. Bröllopsfesten ägde rum i brudens hem.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1934
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *