Kamratfesten vid infantertikåren.

Organisationskommittén för Föreningen Gotlandsinfanteristernas kamratförening, omfattande befäl samt värnpliktiga från hela landet som tjänstgjort på Gotland, samlades på torsdagskvällen i Berns salonger. Ordförande var överstelöjtnant Wijkmark. Förberedelser vidtogos för en gemensam resa till Gotland den 1 sept.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *