I. 18:s övningar.

Militärbefälhavaren på Gotland hemställer hos k. m:t om rätt att disponera ett belopp av .5,000 kr. av den till 6,454 kr. uppgående behållningen på Gotlands infanterikårs hästlejningsanslag för förhyrande av motorfordon för innevarande års sommarsoldatskola och repetitionsövningar i och för utbildning i biltjänst och vinnande av ytterligare erfarenhet beträffande tillämpningen av de försöksvis anbefallda utbildningsbestämmelserna. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Augusti 1934
N:r 188.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *