Hemse.

Den 6 aug.
En stämningsfull jordfästning
fick i går stoftet efter änkefru Josefina Johansson, Asarve. Som den avlidne under hära 50 år av sin 90-åriga levnad tillhört Hemse friförsamling, ägde den gripande sorgeakten rum i Missionskyrkan under frikyrkliga former.
Kl. 1 e. m. samlades gästerna i den avlidnas hem, och vid halv 3-tiden utbars kistan av sex barnbarn och fördes till Missionskyrkan, där pastor Larsson förrättade jordfästningen. Med utgångspunkt från de bekanta bibelorden: »Din nåd är bättre än liv», erinrade han om den bortgångnas liv och välsignelsebringande arbete bland sina medmänniskor. Under sorgemusik utbars kistan till likvagnen och fördes till kyrkogården, där den sänktes i graven vid sidan om den avlidnes för ett tiotal år sedan bortgångne make. Klockornas klang ljöd ut över nejden, dovt och allvarsamt som alltid vid begravningar, och från halv stång sände flaggorna sitt farväl till en samhällsmedborgare, som gjort mycket gott bland behövande, både andligt och lekamligt sett.
Vid graven nedlades ett trettiotal kransar, bl. a. en från Hemse friförsamling. I blommor fick hon vila, den gamla blomstervännen, som liksom blommorna under Sitt liv spridde glädie och vackra intryck omkring sig.
Efter jordfästningen samlades man åter i Missionskyrkan, där en minnesgudstjänst hölls. Tal höllos av past. Larsson, past. Lundkvist, Alva, bagarmäst. V. Jonsson och handl. Jac. Norrby m. fl. Harry Jonsson medverkade med solosång, och unisont sjöngs den avlidnes favoritsång nr 471:i Sv. Mibs sångbok. Dr Birger Helling framförde till sist de anhörigas tack till past. Larsson och friförsamlingen, och kamrer Hugo Nilsson tackade å församlingens vägnar för inbjudan och den lekamliga välfägnaden.
Senare på kvällen gavs supé i sorgehuset för ett 60-tal inbjudna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 9 Augusti 1934
N:r 183.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *