Hästmönstring.

Genom beslut på lördagen här k. m:t anbefallt uttagning inom flertalet av landets hästmönstringsområden av hästar och hästfordon för krigsmaktens första behov i enlighet med den nya lagen. Uttagningen, vilken skall äga rum såväl detta som nästa år, skall bl. a. omfatta sex av Gotlands — nio hästmönstringsområden, nämligen Burgsviks landsfiskalsdistrikt; Klintehamnsdistriktet; Kräklingbo distrikt; samt Visby landsfiskalsdistrikt. Inom samtliga dessa områden blir det uttagning detta år, i Kräklingbodistriktet samt Sproge, Eksta, Fröjels, Klinte, Hejde, Sanda och Väte kommuner även år 1935. I allmänhet kommer uttagningen att ske utan föregående besiktning, i Burgsviks samt en del av Klintehamnsdistriktet dock först efter besiktning. Uttagningen skall som regel gälla åren 1935—38. (P)

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *