Härmed kungöres,

att automobilägaren Karin Gunhilde Björkqvist hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för kombinerad person- och godsbefordran, därvid såsom stalionsort föreslagits Rute socken Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 25 augusti 1934; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan vänn att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 17 augusti 1934.

Härmed kungöres, att autobilföraren Erik Viktor Sture Widegren hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil, därvid såsom stationsort föreslagits Hellvi socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 25 augusti 1934; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 17 augusti 1934.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *