Gotska Sandöns kronopark inspekteras.

Domänstyrelsens chef, generaldirektören G. Kuylenstierna, kommer att tillsammans med sex av verkets tjänstemän den 22 augusti företaga en inspektionsresa till kronoparken Gotska Sandön, där uppehåll kommer att göras i två dagar. Styrelsen har hos lotsstyrelsen begärt, att något av dess fartyg måtte ställas till förfogande för ändamålet. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *