Gotlands travsällskap

höll i går årssammanträde härstädes under godsägare F. von Corswants ordförandeskap.
Vederbörliga berättelser föredrogs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till ledamot i denna nyvaldes järnhandlare Th. Svensson, medan övriga i tur avgående ledamöter återvaldes. Till revisorer utsågos kapten Fredrik Nyström och grosshandlare Isak Westöö med lantbrukare Nils Stahre och grosshandlare Gustaf Nyström som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Augusti 1934
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *