Gotlands motorförenings utfärd

om söndag bringa vi i motormännens åtanke. Samling sker i Ljugarn kl. 1/2 1 efter enskild färd dit, och samlingen sker kring kaffebordet. Därefter upptager programmet bad m. m. varefter deltagarna vid 5—6 tiden samlas till gemensam middag, varunder det österrikiska kapellet på Ljugarn utför musik. Efter middagen blir det dans och sedan far var och en hem när det passar. Anmälan skall ske snarast till fabrikör J. Erik Siltberg.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 9 Augusti 1934
N:r 183.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *