Gotlands Missionsförening

anordnar fr. o. m. onsdagen den 22 t. 0. m. lördagen den 25 augusti tältmöten i prästgårdsängen i Kräklingbo. Mötena äga rum varie afton kl. 8, och på söndagen den 26 hålles först högmässa i kyrkan kl. 12, varefter mötet fortsätter i tältet kl. 3 e m. Talare bli kyrkoherde Thulin och predikant Hedman.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *