Gotlands infanterikår.

Infanteriinspektören förklarar sig i yttrande till k. m:t intet ha att erinra mot en av befälselevan B. A. Löwin gjord ansökan om rätt att antagas till officersaspirant vid Gotlands infanterikår. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1934
N:r 182.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *