Gotlands infanterikår.

Befälseleven vid Gotlands infanterikår Bengt-Arne Löwin anhåller hos k. m:t om rätt att antagas till officersaspirant vid kåren. Militärbefälhavaren tillstyrker ansökningen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Augusti 1934
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *