Gotlands artillerikår.

Chefen för Gotlands artillerikår föreslår hos k. m:t befordran till löjtnant i kåren för underlöjtnanterna P. V. Steffen och frih. K. K:son Leijonhufvud samt tll löjtnant i Kårens reserv för underlöjtnanten i samma reserv T. Vallmo. Militärbefälhavaren och generalfälttygmästaren tillstyrka förslaget. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1934
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *