Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskanslist tisdagen den 11 september 1934 klockan 1 e. m., kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den Villis Ahlbers tillhöriga fastigheten lägenheten Hemmor 1 13 i Garda socken.
Lägenheten, som omfattar 14,8 ar, är belägen omkring 100 meter från allmänna landsvägen Stånga—Ljugarn, på samma avstånd från (Garda kyrka och skola samt 8 km från Etelhems järnvägsstation.
Å lägenheten finnas uppförda följande fabriksbyggnader för möbeltillverkning, nämligen dels en huvudbyggnad, 16 m. lång och 9,5 m. bred, uppförd av trä i en våning under tak delvis av plåt och delvis av papp på bräder, delo följande med huvudbyggnaden sammanbyggda:
1.) virkesupplag av trä, 5,5 m i fyrkant,
2.) motor- eller maskinhus, uppfört delvis av sten och delvis av plåt och under tak av plåt, samt
3.) tillbyggnad av sten, använd för uppsamling av träavfall. Elektrisk belysning finnes införd i byggnaderna.
Lägenheten har saluvärderate till 3,000 kronor.
Den, som har fordran, för vilken lägenheten häftar eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, om bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i Landskansliet den 25 juli 1934.
På länsstyrelsens vägnar:
Abr. Löf.
B. A. Ljungholm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 Augusti 1934
N:r 181.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *