Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 28 augusti 1934 klockan 1 e. m., kommer att i den ordning, som, i utsökningelagen stadgas, till försäljning utbjudas den från Thure Hjelm och hans hustru Vera Hjelm utmätta fastigheten 3/8192 mantal Närs 1144 i Othems socken.
Ifrågavarande fastighet, som är belägen vid vägen Slite—Lärbro, 2 km. från Slite hamn, omfattar omkring 1,500 kvm. tomt och trädgårdsland bevuxet med 8 fruktträd.
Följande byggnader finnas å taotigheten:
1.) Boningehue i två våningar, uppfört år 1929 av gasbetong med brukslammade ytterväggar samt under tak av papp på bräder. Huset är inrett å, nedre botten till 2 rum, kök, och hall samt A övre våningen till 1 rum, kök och hall. Under byggnaden finnes cementtirad källare, inrymmande tvättstuga och matkällare.
2.) Uthusbyggnad av bräder under plåttak, innehållande avträde, vedbod och svinhus.
Fastigheten har saluvärderats till 6,000 kronor.
Den som har fordran, för vilken fastigheten häftar eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid försäljningen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt Vederbörande pastorsämbeten anmodas att hit insända bevis om kungörelsens uppläsande länsstyrelsen vägnar:
Abr. Löf.
B. A. Ljungholm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *