Förste pristagaren i S. F:s tävlan.

Folke Mellvig.

I Svensk Filmindustris manuskriptpristävlan, som i dagarna förts fram till sitt slutavgörande, blev förste pristagaren en stockholmsstudent, kandidat Folke Mellvig. Det arbete, med vilket denna vann sin utmärkelse jämte den utfästa prissumman av kr. 5,000:- bär titeln »Men tåget går» ock utgör en modern människoskildring i storstadsmiljö gjord med psykologisk känsla och med vaket sinne för de filmatiska uttrycksmedlen. Såväl i fråga om innehåll som form vittnar det om en anmärkningsvärd mognad, som synes ge vid handen att S. F:s manuskriptpristävlan verkligen bragt i dagen en ny författarbegåvning för den vita duken.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 Augusti 1934
N:r 178

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *