Förlovning

har tillkännagivits emellan cand. jur. Ottar K. Lund, Stavanger, och fröken Birgit Smith, dotter till tullöveruppsyningsman K. W. Smith, Fårösund, och hans maka, född Sjöberg.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *