Får ej sluta skolan.

Skolöverstyrelsen har avslagit en anhållan från jordbruksarbetaren O. G. G. Hansson i Katthammarsvik, som hemställt, att hans dotter, som är född den 16/4 1922, måtte få avgå från folkskolan, ehuru hon ej uppnått härför stadgad ålder.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *