Ett vackert augustiväder

ha vi hittills hugnats med, och vi få hoppas, att det skall bestå månaden ut till glädje för skördemän och kräftätare ej minst. På sina håll på landsbygden har som omväxling några regnskurar fallit under veckan, men över huvudtaget har nederbörden varit ringa. Ett lysande undantag utgör Stånga, där i förgår man var med om ett formligt skyfall. På en timme kom det en nederbörd, som kunde uppmätas i icke mindre än 54,5 mm., och åskan gick kraftigt över nejden. Märkligt nog föll tegnet endast inom en viss del av socknen, och någon stund senare kom en ny skur på omkr, ett par millimeter. Bl. a blev en del förbindelsaledningar i Stånga och Vall, telefonapparater o. dyl. satta ur funktion. På Fårölandet hade också kommit ett skyfall, men detta var begränsat endast till området kring Friggårds.
För övrigt tycks det varit relativt »fritt från väta» Här i Visbytrakten kom en liten hagealby tidigt i morse, som för en stund målade taken vita.
I dag blåser det friska vindar, som satt fart på vågspelet ute till havs, men samtidigt strålar augustisolen härligt.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *