Ett borgerligt vänstermöte

hölls i går afton Arbetareföreningens lokal för att dryfta bildandet av en lokalavdelning, sorterande under det nybildade Folkpartiet. Omkring ett 20-tal intresserade hade kommit tillstädes och hälsades välkomna av folkskollärare G. Enekvist, som i sitt hälsningsanförande bl. a. erinrade om de liberalas och frisinnades skilsmässa för tolv år sedan och deras återförening i dessa dagar under namnet Folkpartiet. Sedan hr Enekvist även utsetts till ordförande vid mötet, beslöts efter en stunds diskussion, att mötet i princip skulle uttala sig för anslutning till Folkpartiet, och en interimstyrelse på fem personer tillsattes för att till nästa möte framkomma med förslag till benämning å den nya lokalavdelningen o. s. v. Till ledamöter i denna styrelse valdes redaktör Herman CedeMad handlanden Johnnes Pettersson, målarmästare Arvid Ohlsson, handlanden E. Lindéhn och folkskollärare G. Enekvist den sistnämde sammankallande. Åt denna interimstyrelse uppdrogs jämväl att uppsätta, ett välupprop och anskaffa namnunderskrifter.
En kollekt, som upptogs, inbragte omkr. 13 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Augusti 1934
N:r 187.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *