En trevlig danskväll på Snäckgärdsbaden

blir det säkerligen i afton, i det att Svenska seglarskolan, som med övningsfartygen Gatenhielm och Allona kommit hit — varom vi meddela närmare på annat ställe i tidningen — ämnar besöka Snäckgärdsbaden.
Besättningarna, nära nog ett 40-tal sjömän av båda könen — de kvinnliga befinna dig ombord »Allona» — skola nämligen intaga »enkel skaffning», som det heter på sjömansapråket, på restaurangen och därefter få dig en svängom efter Györgis välspelande kapell Såväl pojkarna som flickorna äro i uniform och föra givetvis med sig friska fläktar från sjömanslivet. Och det är, icke det tråkigaste för oss landkrabbor, att få dansa i sällskap med klämmiga sjömanspojkar och käcka sjömansflickor. Så nu veta vi kursen.
I morgon anordnas restaurangen en slavisk-orientalisk musikafton. Det torde icke komma att saknas publik.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Augusti 1934
N:r 187.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *