En ståtlig kyrkokonsert

blir det i afton i härvarande domkyrka, i det att icke mindre än omkring 300 sångare komma att medverka i den konserterande blandade kören. Denna utgör en sammanslagning av Kyrkosångens vänner, Gotlands körförbund och domkyrkokören i Visby och ledare blir domkyrkoorganisten L. Siedberg och folkskollärare Emil Dalström. Körerna komma att uppträda dels separat och dels i gemensam slutavdelning. Om man undantar gotlands-barnens sångarting har aldrig mågonsin en sådan stor kör uppträtt här. Programmet är också synnerligen rikt och förnämligt och upptar kompositioner av kända svenska och utländsk kompositörer. Det är att hoppas, att anordnarne kunna påräkna talrik publik och vi uppmana allmänheten att beakta detta i sitt slag ganska sällsynta tillfälle.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 Augusti 1934
N:r 181.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *