En semesterfråga.

E. o. skötaren vid S:t Olofs sjukhus i Visby Harry Wallin anhåller hos k. m:t nm medgivande att i semesterhänseende tillgodoräkna sig tjänstgöring två år i följd som vikarie vid sjukhuset, ävensom att förklaras berättigad att komma i åtnjutande av semester under 16 dagar årligen, räknat från den 1 april 1934. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *