En hällkista

har påträffats under plöjning å en åker vid Mattsarve i Barlingbo och i densamma har anträffats en armring av silver från 200-talet. Graven som tydligen tidigare varit utplundrad, har undersökts av docenten Stenberger, som betecknar armringen som varande en ganska sparsamt förekommande typ.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *