Effektivare kontroll över utlänningar.

Länsstyrelsen i Visby förordar hos k. m:t överståthållarämbetets förslag om å vägabringande av effektivare kontroll över i riket vistande utlänningar. Länsstyrelsen finner en författningsändring på området nödig och anser i sådant hänseende böra föreskrivas, att vid ansökning om handelspass eller tillstånd skall fogas bevis, att vederbörande äger rätt att här i riket vistas. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Augusti 1934
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *