Drunknad under kanotfärd.

En sorglig händelse inträffade vid 3-tiden i går eftermiddag utanför Gothemshammar, i det att 20-årige handelsbiträdet Nils Kristiansson från Visby omkom under kanotfärd.
Kristiansson, som i sällskap med några kamrater, likaledes från staden, hade semester och campade trakten av Gothemshammar, hade lånat en kanot och ensam begivit sig ut att paddla. Omkring 200 m. från land kantrade kanoten, då Kristiansson skulle vända mot land, och han kom i vattnet. På hans rop om hjälp skyndade kamraterna ned till stranden och begåvo sig simmande ut. Kristiansson, som först hållit dig fast i kanoten, hade emellertid av någon anledning släppt densamma och simmande begivit sig mot land, men hann icke länge än ett 30-tal meter, då han gick till botten. Kamraterna hade icke hunnit fram. Kanoten drev senare i land och det är sannolikt, att Kristianson hade kunnat klara sig genom att hålla fast vid farkosten. Hjälpa tillkallades så fort sig göra lät, och draggningar företogos, men först framemot 6-tiden fann man liket. Detta infördes till lasarettet, där läkaren endast kunde konstatera dödsfallet.
Den så sorgligt omkomne hade anställning som biträde i firman J. Bäckströms elektriska affär och beskrives som en skötsam och duglig yngling. Han sörjes närmast av bröder och systrar.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *