Dödsfall Herman Rundquist

Vår älskade broder och morbroder organisten och Kantorn i Othems församling Herman Rundquist avled stilla å Visby lasarett måndagen den 13 augusti 1934 i en ålder av 77 år.
Släkt, vänner och den församling, som han i 55 år troget tjänat, deltaga varmt i vår djupa sorg.
Ske Guds vilja.
Othem den 18 aug. 1934.
Maria Romare, f. Rundquist.
Paulus.

Jordfästningen äger rum söndagen den 19 aug. kl. 5 e. m. För dem, som önska följe den avlidne, är samling i sorgehuset kl. 3.
Meddelas endast på detta satt.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Augusti 1934
N:r 187.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *