Dödsfall.

På Visby lasarett avled i går efter endast åtta dagars sjukdom organisten och kanten i Othems församling Herman Rundquist i en ålder av 77 år. Dödsorsaken var blodpropp. Den bortgångne, vars far var skollärare i Othem, har i icke mindre än 55 år tjänat församlingen, till en början även som skollärare, och har vid sidan av sin gärning i församlingen även haft andra förtroendeuppdrag, såsom brandstodsuppbördsman, etc. Han var en redbar och vida omtyckt person, vars oväntade frånfälle spritt sorg och förstämning. Rundquist var ogift och sörjes närmast av syster och en systerson. Begravningen äger rum om söndag.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 Augusti 1934
N:r 187.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *