Den försvunne ingeniörens motorbåt ilandförd i Fårösund.

I går afton inkom till Fårösund för motvind tremastskonaren Mercur av Tallinn. Befälhavaren ombord rapporterade att han måndagen den 6 aug. ungefär mitt emellan Åland och svenska skären på höjden av Söderarm observerat och bärgat en
motorbåt, s. k. passbåt, med fastsittands utombordsmotor. Båten drev med förskeppet över vatten och flytande på den under backen innestängda luften samt några där befintliga flytkuddar. I aktern hängde motorn ännu kvar och några mindre inventarier påträffades också ombord, På flaggspelet i stäven satt ännu K. S. S. S:s och båtstanderterna kvar. Däremot syntes intet spår efter besättningen.
Vid närmare eftersyn befanns det att båten bar en metallplåt, på vilken lästes namnet Axel Kihlström, och man skulle sålunda med detta fynd ha kommit mysteriet med den försvunne ingeniören något närmare. Han begav sig som bekant från Åland till Furusund den 3 aug. och har sedan icke avhörts. Av allt att döma har båten blivit vattenfylld, ingeniör Kihlström har omkommit under försöken att rädda sig, eller också, vilket kanske är ännu mer troligt, har ingeniör på grund av någon oberäknelig rörelse hos båten gått över bord, varefter båten så småningom havererat. Såväl båt som motor synas vara helt oskadade.
Mercur kommer från Finland och är på väg till Köpenhamn med last av trä. Tack vare den omständigheten, att fartyget mötte gårdagens hårda motvind på Visbykusten och därför vände för att söka hamn i Fårösund, blev båtfyndet rapporterat redan nu. Eljest torde rapporten ha låtit vänta på sig till Mercur nått Köpenhamn. Huruvida den bärgade motorbåten lämnas iland i Fårösund, torde bli beroende på avgörandet av frågan om bärgarlön.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1934
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *