Den anmälan,

som av kyrkoherde H. Björkquist ingivits mot ordföranden i Hablingbo kommunalstämma, och vilken vi i går omnämde, har av domkapitlet lämnats utan avseende. Saken har nämligen ordnats muntligen, och de i anmälan berörda elektorsvalen komma att försiggå i vederbörlig ordning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1934
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *