De borgerligas valförberedelser.

Visby allmänna valmansförening har i afton sammanträdde i Arbetareföreningens lokal kl. 7 e. m. för att fatta beslut om förberedelserna för de stundande landstings- och stadsfullmäktigevlalen, Vid mötet skall företagas provval för uppsättande av kandidater en fastställande av valsedlars utseende, varför det är önskvärt, att så många borgerliga män och kvinnor som möjligt infinna sig och avge sitt votum. Kandidatlistor kunna erhållas från ombudsmannens expedition, Hospitalsgatan 1.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *