Brudportalen i domkyrkan restaureras.

Byggnadsstyrelsen har lämnat Visby domkapitel tillstånd att låta utföra reparation av fönsterinfattningarna och av den s. k. brudportalen i domkyrkan. Styrelsen förutsätter därvid, att fönstrens gamla blyinfattningar i största möjliga utsträckning bibehållas och nytt bly anbringas endast där så är nödvändigt. Den nuvarande anordningen med tappar, vilken torde vara tämligen väl bibehållen och därför kan sättas i fullgott skick, bör icke borttagas. Portalens konservering bör utföras helt enligt fil. dr Eric Lundbergs förslag. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1934
N:r 182.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *