Barnensdagsvimplarna ett privatgeschäft.

Som vi i går i god tro meddelade, säljas i staden ett slags barnensdagsvimplar, avsedda att sättas på bilar och andra motorfordon. Det upplyses i dag, att dessa vimplar äro helt och hållet ett försäljarens eget geschäft, på vilket årets Barnens Dag i Visby icke har ett öres inkomst. Försäljaren har överenskommelse med Barnens Dag om försäljning av leksaker på festplatsen. på Paviljongsplanen. Hans försäljning av vimplarna är ett hans eget initiativ och en helt egen affär. Då vi förmoda att polisen kontrollerat mannens handelsrättigheter, är han ju i sin fulla rätt att sälja vad han vill på stadens gator. Det är bara den omständigheten, att årets Barnens Dag icke har ett öres inkomst av den där vimpelförsäljningen, vilket allmänheten, som vill gynna Barnens Dag, bör veta om. Årets Barnens Dagskommitté har icke auktoriserat sagda försäljning på gatorna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *